Triệu chứng tiếng kêu bíp của máy không lên

Dưới đây là các tiếng bip kết hợp với IBP bios.

  • Nguồn: Computerup1 tiếng bíp ngắn ám chỉ một thông báo bình thường.
  • 2 tiếng bíp ngắn báo hiệu các lỗi POST hiển thị trên màn hình.
  • Các tiếng bíp liên tục đưa ra dấu hiệu lỗi nguồn điện và các lỗi card cắm khác.
  • Một tiếng bíp dài và ngắn ám chỉ lỗi các bo mạch hệ thống.
  • 3 tiếng bíp dài là lỗi bàn phím.
  • Không có tiếng bíp hệ thống nào chứng tỏ là bị lỗi nguồn.

Advertisement

No comments.

Leave a Reply