Tại sao Windows 8.1 64-bit chạy kém hơn Windows 7 64-bit vì sao?

Do tính năng Turbo Boost trên máy bạn chưa được kích hoạt sau khi cài lại hệ điều hành nên Windows chưa nhận được max turbo của CPU (2.7 Ghz). Bạn có thể tìm hiểu thêm về công nghệ Turbo Boost tại đây.

Để khắc phục vấn đề này bạn cần vào BIOS của máy và mở (enable) tính năng Turbo Boost.

Advertisement

No comments.

Leave a Reply