Sửa lỗi âm lượng nhỏ trên sound card Realtek onboard

ầu tiên bạn vào Control Panel, tìm mục Realtek HD Audio Manager, Nếu không tìm thấy hãy chuyển chế độ View by thành Small icons:

Cách chỉnh lớn âmthanh trên card Realtek HD - Bước 1
Cách chỉnh lớn âmthanh trên card Realtek HD – Bước 1

Trên giao diện chính của phần mềm Realtek HD Audio Manager bạn chọn tab: Room Correction, Tiếp tục chọn vào Enable Room Correction, sau đó chọn tăng 2 mục mình khoanh đỏ trong hình lên +10dB (Lưu ý: Tăng lên 10 thôi nhé, tăng hơn âm thanh sẽ bị vỡ, nghe rè rè không được chuẩn lắm)

Cách chỉnh lớn âmthanh trên card Realtek HD - Bước 2
Cách chỉnh lớn âmthanh trên card Realtek HD – Bước 2

Advertisement

No comments.

Leave a Reply