Nghe nhạc và xem phim thì bị báo “cannot find…”

1. Cấu hình lại Windows Media Player để cho phép đọc các file nhạc và phim trên máy tính bằng cách

a. Nhấn chuột phải vào file nhạc hoặc phim cần mở, chọn Open With -> Choose default program…

b. Cửa sổ Open With xuất hiện, bạn bấm vào nút Browse và chọn ứng dụng muốn dùng để mở file là Windows Media Player (C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe) và nhấn OK.

c. Tiếp tục xuất hiện lại cửa sổ Open With, bạn tick chọn vào mục “Always use the selected program to open this kind of file” và nhấn OK.

2. Bạn cũng có thể download và cài đặt thêm một chương trình để đọc các file nhạc và video trên máy.

Advertisement

No comments.

Leave a Reply