Một số game không chơi được khi cài đặt lại Windows

khi sao lưu dữ liệu của game, chỉ thực hiện sao lưu thư mục cài đặt game. Phần lớn các game khi cài đặt vào máy tính đều có ghi thông tin vào registry của hệ điều hành Windows. Khi tiến hành cài lại hệ điều hành, các thông tin lưu trữ của game trong registry sẽ không còn nên khi chạy một số game, bạn sẽ bị hiện tượng báo lỗi như đã mô tả.

Để khắc phục vấn đề này bạn cần tìm lại bộ cài đặt của các game bị báo lỗi khi chơi và thực hiện cài đặt lại trên máy tính.

Advertisement

No comments.

Leave a Reply