Mở Device Manager thì báo lỗi mmc

– Mở chương trình Notepad trên máy và copy các dòng lệnh sau vào Notepad

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionGroup Policy ObjectsLocalUserSoftwarePoliciesMicrosoftMMC]

[-HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionGroup Policy ObjectsLocalUserSoftwarePoliciesMicrosoftMMC{8FC0B734-A0E1-11D1-A7D3-0000F87571E3}]

“Restrict_Run”=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftMMC]

[-HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftMMC{8FC0B734-A0E1-11D1-A7D3-0000F87571E3}]

“Restrict_Run”=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftMMC]

“RestrictToPermittedSnapins”=dword:00000000

– Lưu file thành tên bất kỳ với định dạng .reg (có thể là mmc.reg)

– Chạy file vừa tạo để khắc phục hiện tượng.

Sau khi đã khắc phục được lỗi mmc bạn có thể làm như sau để gỡ bỏ và cài đặt lại driver card âm thanh cho máy

1. Nhấn chuột vào Start -> Run và gõ lệnh “devmgmt.msc” để vào Device Manager

2. Trong cửa sổ Device Manager bạn mở rộng mục “Sound, video and game controllers”. Sau đó bạn tiếp tục nhấn chuột phải vào driver đang tồn tại trên máy và chọn Uninstall

3. Sau khi đã gỡ bỏ driver âm thanh trên máy, bạn thực hiện cài đặt lại driver tương thích với card âm thanh đang sử dụng.

Advertisement

No comments.

Leave a Reply