Máy tính tự động tắt mở liên tục

Nguyên nhân:Máy tính tự động tắt mở liên tục khi khởi,màn hình chớp tắt.

Cách khắc phục:Kiểm tra dây cáp màn hình,nếu vẫn còn hiện tượng chớp tắt liên tục thì do lỗi màn hình.Mình nên thay màn hình khác.

Advertisement

No comments.

Leave a Reply