Máy tinh khởi dộng báo lỗi repair windows cd

Nguyên nhân:khi khởi động lên máy báo lỗi repair windows cd

Cách khắc phục:-Kiểm tra ổ cứng,có thể bị bad.

-Cài lại windows

-Kiểm tra ram.

Advertisement

No comments.

Leave a Reply