Máy tính đang sử dụng chuột đi chậm

Nguyên nhân:Máy tính đang sử dụng làm cho chuột đi từ từ.

Cách khắc phục:Cài windows lại,nếu còn bị thì kiểm tra nhiệt độ cpu.Nếu nhiệt độ cao thì mình vệ sinh quạt cpu và thêm keo tải nhiệt vào nhé.

Advertisement

No comments.

Leave a Reply