Máy tính đang sử dụng bị treo cứng không làm gì được!

Nguyên nhân và cách khắc phục CPU quá nóng do quạt có vấn đề bạn hãy mỡ máy ra và kiemr tra xem có phai do khô dầu không nếu khô dầu thì tra dầu vào( nhớ là dùng dầu chuyên dụng),và làm vệ sinh bụi nếu thấy bụi đóng nhiều trên quạt song rồi lắp vào cho chắc chắn, nếu máy bạn dung bộ tản nhiệt thi có thể bộ tản nhiệt gắn lõng lẽo bạn hảy gắn lại cho chắc chắn.

Advertisement

No comments.

Leave a Reply