Máy tính đang sử dụng bị khởi động lại

Nguyên nhân:Kiểm tra phần mềm,kiểm tra nguồn điện và kiểm tra mainboard

Cách khắc phục:-Thay nguồn mới rồi mình test thử nếu còn

-Cài windows lại

-Kiểm tra mainboard có bị phù tụ không.

(99% là do nguồn điện không ổn định)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply