Máy tính bị virus làm ẩn thư mục

Nguyên nhân:là do lây nhiễm từ usb làm cho các thư mục ẩn đi,làm cho tốc độ máy chạy chậm lại.

Cách khắc phục:vào safe mode sau đó mình show các file ẩn bằng cách show hiden,xóa các file autorun.inf rồi dùng phần mềm http://bkav.com.vn/home/download/FixAttrb.exe hiện các file ẩn lên.Khởi động máy lại rồi dùng phần mềm bkav home quét lại là được.

Advertisement

No comments.

Leave a Reply