Máy tính bị sét đánh

Khi phát hiện máy tính bị sét đánh hỏng

Trước tiên hãy bình tỉnh và tìm hiểu các thiết bị nào đã bị hỏng.

Thông thường khi bị sét đánh thiết bi đầu tiên dể hỏng nhất là nguồn và main.

Kế tiếp là VGA Card và hard driver

Tiếp theo là CPU và Ram (trường hợp này hiếm).

Sau khi phát hiện ra lổi do đâu ta chỉ việc thay thế hay sửa linh kiện đó.

Advertisement

No comments.

Leave a Reply