Máy tính bị nhiễm virus

Triệu chứng khi máy bị nhiễm Virus:

– Khởi động hay shutdown chậm win  chậm

– Mở các banner quảng cáo.

– Mở 1 chương trình không lên hoặc lên chậm

– không cho down load.

– không cho mở task Manager

Máy tính bị Virus

 

Advertisement

No comments.

Leave a Reply