Máy tính bị lỗi âm thanh khi dùng tai nghe dù đã cài driver

Vấn đề khi bạn cắm tai nghe vào máy thì hiện lên bảng thông báo là do chương trình điều khiển trên máy muốn xác định thiết bị âm thanh bạn mới cắm vào thuộc loại nào để thiết lập các tùy chỉnh cho phù hợp (như loa, tai nghe…). Bạn có thể bỏ bảng thông báo này bằng cách bỏ tick chọn ở mục “Enable auto popup dialog, when device has been plugged in”.

Trường hợp bạn đã gỡ bỏ và cài đặt lại driver cho card âm thanh nhưng khi khởi động hệ thống vẫn hiện thông báo tìm driver có thể do bạn đã cài driver chưa chính xác. Để khắc phục hiện tượng này bạn cần download lại driver cho Realtek HD tại đây, sau đó tiến hành gỡ bỏ driver cũ và cài đặt lại driver trên cho máy.

Advertisement

No comments.

Leave a Reply