Máy khởi động quạt quay chút rồi tắt

Nguyên nhân:Máy bật nguồn quạt quay chút rồi tắt.

Cách khắc phục : Lỗi mainboard là 90%.

-Thay nguồn mới.

Advertisement

No comments.

Leave a Reply