Lỗi khi caì windows

Nguyên nhân:khi đang setup windows khoang 1% tự động báo lỗi.

Cách khắc phục:-Kiểm tra đĩa nếu cài windows bằng đĩa CD

-Kiểm tra ram,99% thường bị lỗi này.

Advertisement

No comments.

Leave a Reply