Lỗi illustrator khi đang sử dụng thoát ra ngoài…..

Nguyên nhân:Khi mình sử dụng file Ai với hình nhiều làm cho tốc độ máy chậm lại và thoát ra.
Cách khắc phục:Kiểm tra các thiết bị và đồng thời nâng cấp máy để máy tính chạy hiệu quả hơn

Advertisement

No comments.

Leave a Reply