Không thể xoá hay ẩn file được?

System Volume Information là thư mục dành riêng cho chương trình System Restore của Windows XP. Thư mục này chứa các thông tin và file cần thiết cho việc phục hồi hệ thống và sẽ được Windows tự động sao lưu. Trong Windows XP thư mục System Volume Information được mặc định đặt thuộc tính hệ thống và ẩn. Việc máy tính bạn không có phần System Restore có thể do tab này đã bị ẩn và chế độ System Restore vẫn đang chạy, chứ không liên quan tới vấn đề bản quyền.

Bạn có thể làm như theo hướng dẫn sau để mở lại tab System Restore và ẩn thư mục System Volume Information trên máy tính của mình.

1. Khôi phục lại tab System Restore

– Mở chương trình Notepad trên máy và copy các dòng lệnh sau vào Notepad:

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore]

– Lưu file thành tên bất kỳ với định dạng .reg (có thể là EnableSR.reg)

– Chạy file vừa tạo để mở lại tab System Restore

– Bạn vào tiếp tab System Restore để tắt chức năng System Restore trên máy tính (việc này sẽ hạn chế virus lây nhiễm trở lại vào máy tính).

2. Ẩn thư mục System Volume Information

– Bạn mở My Computer và chọn Tool -> Folder Options để mở hộp thoại “Folder Options”

– Trong hộp thoại Folder Options bạn tick chọn vào mục “Hide protected operating system files (Recommended)” và nhấn OK để ẩn các tập tin và thư mục của hệ thống

Advertisement

No comments.

Leave a Reply