Không đặt Password được cho Windows

Một lỗi cũng rất hay gặp nữa đó chính là lỗi không thể đặt password cho windows và hiện lên thông báo “Windows cannot change your pasword”.

Cách xử lý:

  1. Nhấn chuột phải vào “My Computer” chọn “Manage”.
  2. Tại mục “System Tools” bạn chọn “Local Users and Groups” và bạn lựa chọn tiếp “Users” ở khung bên phải
  3. Tiếp theo nháy đúp vào Adminitrator.
  4. Bỏ dấu tích ở ô “User cannot change password” > sau đó nhấn Apply rồi Ok
  5. Tắt cái Manager này đi và reset lại máy tính và đặt mật khẩu lại cho máy tính nhé.

Advertisement

No comments.

Leave a Reply