Khắc phục Windows 7 bị lỗi

nguyên nhân sau:

– Một số file hoặc dịch vụ liên quan đến dịch vụ Print Spooler trên Windows bị lỗi

– Máy tính đang bị nhiễm virus

Để khắc phục vấn đề này bạn cần làm như sau:

– Xóa bỏ các file gây lỗi và khởi chạy các dịch vụ cần thiết liên quan đến dịch vụ Print Spooler

– Cài đặt một chương trình diệt virus (cần cập nhật phiên bản mới nhất) và quét virus cho toàn bộ máy tính.

Advertisement

No comments.

Leave a Reply