Khắc phục lỗi 0xC2: Bad_pool_caller trên windows 10

Khắc phục lỗi 0xC2: Bad_pool_caller
trên windows 10

Lỗi này có nghĩa là bạn có thể cần hoàn nguyên về cấu hình trước đó của PC.

Tắt PC của bạn bằng cách nhấn và giữ nút nguồn, rồi chờ và nhấn lại lần nữa để bật lại. Khi bạn nhìn thấy logo của nhà sản xuất PC, hãy tắt PC một lần nữa. Lặp lại quy trình cho đến khi bạn thấy thông báo Vui lòng chờ .
Trên màn hình tiếp theo, chọn Khắc phục sự cố, rồi chọn Tùy chọn nâng cao>Cài đặt Khởi động.
Chọn nútKhởi động lại.
Khi PC khởi động lại lần này, bạn có thể chọn cách khởi động. Chọn cấu hình máy tính chạy tốt lần cuối.
Đảm bảo rằng trình điều khiển của bạn cập nhật. Chọn nút Bắt đầu , sau đó trong hộp tìm kiếm bên cạnh Bắt đầu, nhập trình điều khiển. Trong danh sách kết quả, chọn Cập nhật trình điều khiển thiết bị. Trong Trình quản lý Thiết bị, chọn Hành động > Quét tìm các thay đổi phần cứng. Khởi động lại PC của bạn bằng cách chọn nút Bắt đầu rồi chọn Nguồn > Khởi động lại.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Advertisement

No comments.

Leave a Reply