Cách Reset máy in, fax Panasonic KX-FL 422

Khi máy in, máy fax Panasonic KX-FL 422 báo lỗi Change Drum, bạn reset lại máy in bằng cách sau:

– Vào menu nhấn phím #

– Nhấn phím 9000

– Nhấn phím *

– Nhấn phím 500 là OK

Advertisement

No comments.

Leave a Reply