Bỏ mật khẩu đăng nhập trên Windows 8, 8.1 và 10

Bước 1 : Windows + R, sau đó gõ “netplwiz”, Enter.

[​IMG]

Bước 2 : Một cửa sổ mới hiện ra, chứa các tài khoản Windows của bạn, bỏ tích “Users must enter a user name and password to use this computer“, sau đó nhấn Apply.

[​IMG]

Một cửa sổ nhỏ hiện lên yêu cầu bạn nhập mật khẩu.

[​IMG]

Bước 3 : Khởi động máy tính để kiểm tra

Chỉ vậy thôi, đơn giản phải không nào! Chúc các bạn thành công

Advertisement

No comments.

Leave a Reply